Om de wereld te verduurzamen in de komende jaren gaat er veel veranderen. Het doel is om in 2050 volledig ciruculair te zijn in Nederland. Dat lijkt nu nog erg ver weg, maar de eerste stappen richting dat doel moeten nu al worden gemaakt. Lees in deze blog over wat deze eerste stappen zijn en wat jij als bedrijf kan doen om je klaar te stomen voor deze duurzame veranderingen. 

Er staan een hoop veranderingen aan te komen voor bedrijven in de komende jaren om van Nederland een circulair land te maken. Veel hiervan zullen nieuwe wet- en regelgevingen worden waar je als bedrijf verplicht bent om je aan te houden en uit te voeren. Daarom is het van belang dat je goed voorbereid bent op alle veranderingen die gaan komen. In deze blog willen we één van deze veranderingen beter in kaart brengen, namelijke PPWR. 
Wat is de PPWR?

De PPWR staat voor Packaging and Packaging Waste Regulations en betreft het verpakkingsafval in Nederland wat momenteel 20% opneemt van het huishoudelijk afval. Deze regelgeving is al opgezet in 2006 toen het starten van plastic afval scheiden begon, naast het karton, papier en glas dat daarvoor al werd gescheden. In 2013 is er een raamovereenkomst opgesteld over de vormgeving van producentverantwoordelijkheid. Deze overeenkomst heeft 10 jaar stand gehouden en is nu ten einde. Het is dus tijd voor nieuwe regelgevingen waarvan je op de hoogte moet zijn. 

De eerste regelgevingen worden dit jaar en begin volgend jaar al van kracht. Deze zijn:

1. Vanaf januari 2023 is de producentenverantwoordelijkheid verder uitgebreid. Producenten van kunststofverpakkingsmaterialen die onder de single-use-plastic regelgeving vallen gaan meebetalen aan de kosten voor het opruimen van zwerfafval. En in de nabije toekomst komt er ook een focus voor design voor recycling, hergebruik en preventie van overmatig verpakken. Er komt dus steeds meer verantwoordelijkheid bij de producent te liggen om het maatschappelijke probleem dat verpakkingen veroorzaakt op te lossen. 

2. Vanaf juli 2023 is er een verbod op gratis wegwerpbekers en vormvaste voedselverpakking voor consumptie voor onderweg, en ook voor afhalen en bezorgen. Daarin wordt dezelfde richtlijn gebruikt als voor de plastic boodschappentasjes is gebruikt. 

3. Vanaf 1 januari 2024 is het verboden om wegwerpbekers en voedselverpakking te gebruiken bij consumptie ter plaatse. Het is vreemd dat dit momenteel vanzelfsprekend is, zo worden er jaarlijks 4 miljard wegwerpbekers gebruikt en nog een 3 miljard on-the-go voedselverpakkingen. Dat alleen al zijn 19 miljoen items die per dag in Nederland worden weggegooid. 


Wanneer gaat de PPWR in?

Op 30 november 2022 bracht de Europese Commissie de PPWR als voorstel naar buiten. Vanaf dat moment werd het een dossier in het Europees Parlement en in de Raad van de Europese Unie. De verwachting is dat eind dit jaar (2023) over het voorstel wordt gestemd, waarna de onderhandelingen tussen het Parlement, de Raad en de Commissie starten (naar verwachting begin/midden 2024). Daarna wordt de PPWR door het Parlement en de Raad goedgekeurd, ondertekend en gepubliceerd (naar verwachting eind 2024/begin 2025). De PPWR-maatregelen worden twaalf maanden na publicatie van kracht.

Daarnaast moeten de gestandaardiseerde logo’s binnen achttien maanden na publicatie (midden 2026) beschikbaar zijn. Het gebruik wordt dan 42 maanden na publicatie (naar verwachting midden 2028) verplicht.


Wat betekent de PPWR voor jou?

Van bedrijven wordt verwacht dat zij steeds gedetailleerder en op aantoonbare wijze vastleggen waarom zij een verpakking hebben vormgegeven zoals ze hebben gedaan. Ook moet worden vastgelegd welke materialen en componenten deze bevatten. Daarbij wordt gelet op de optimalisatie van herbruikbaarheid van de verpakking (opnieuw afvullen door de producent/importeur), recyclebaarheid en toepassing van gerecycled materiaal.

Het aantal verpakkingscategorieën waarover moet worden gerapporteerd, wordt met de PPWR naar alle waarschijnlijkheid fors uitgebreid. Daarbij volstaat het niet altijd meer om op hoofdmateriaal (glas, papier en karton, kunststof, etc.) te onderscheiden; in toenemende mate zal op materiaaltype (PET, PP, PE) of kleur (transparant, kleurloos etc.) worden onderscheiden. 

Hoewel de regels voor de verpakkingenadministratie nog niet meteen ingaan, is het alvast goed om een begin te maken met het gedetailleerder vastleggen van eigenschappen van jouw verpakkingen. Belangrijke zaken zijn van welke (sub)materialen de verschillende onderdelen van de verpakking zijn gemaakt en of en hoeveel gerecycled materiaal je momenteel al toepast (voor kunststof verpakkingen).

Hierbij kan gedacht worden aan een ‘verpakkingenpaspoort’ voor het inrichten van de verpakkingenadministratie. Gegevens die hierin kunnen worden opgenomen zijn onder andere het hoofdmateriaal (glas of kunststof etc.), materiaalsoort (PET, PP, PE), verpakkingscategorie (fles, flacon, tray etc.), en het gebruik van (post-consumer) recyclaat. ‘Post-consumer’ recyclaat wil zeggen dat het afval niet afkomstig is uit een productie-omgeving, maar ooit al een keer op de markt is gebracht en als afval is ingezameld.


Veelgestelde vragen rondom de PPWR

1. Waarom komt de Europese Commissie met de PPWR?

De huidige Europese verpakkingsrichtlijn is er volgens de Europese Commissie niet in geslaagd de negatieve milieueffecten van verpakkingen aan te pakken. Volgens de EC worden te veel verpakkingen geproduceerd, is er te veel loze ruimte in verpakkingen, zijn verpakkingen niet voldoende recyclebaar, worden te weinig verpakkingen hergebruikt en wordt er te weinig recyclaat toegepast in nieuwe verpakkingen. Ook zijn er te veel verschillen in de manier waarop de verpakkingsrichtlijn door de lidstaten is geïmplementeerd, wat tot een ongelijk speelveld heeft geleid.

Hoewel de recyclingpercentages in de Europese Unie zijn gestegen, groeit de hoeveelheid geproduceerd afval volgens de Europese Commissie sneller dan de feitelijke recycling. De hoeveelheid afval – voornamelijk van verpakkingen voor eenmalig gebruik - steeg in de afgelopen tien jaar met meer dan 20%. In lijn met de Europese Green Deal wil Europa verpakkingen en afvalmanagement aanpakken, om tot een schone, duurzame en circulaire economie te komen.

 

2. Wat is het doel van de PPWR?

Het doel van de PPWR is tweeledig. Ten eerste wil de Europese Commissie de milieu-impact van verpakkingen verlagen, door de hoeveelheid verpakkingen die op de markt komen te reduceren, verpakkingsafval te voorkomen, meer in te zetten op hergebruik en het opnieuw vullen van verpakkingen, hoogwaardige recycling, het meer kunnen toepassen van gerecycled kunststof, beter recyclebare verpakkingen en een gedetailleerde verpakkingsadministratie. Ten tweede wil de Europese Commissie een efficiënte werking van de interne markt (EU), door de wetgeving te harmoniseren en zo een gelijk speelveld te creëren.

 

3. Hoe verhoudt de PPWR zich tot de Single Use Plastics (SUP) Directive?

De PPWR is een verordening die nog van kracht moet worden. De SUP-Directive is een richtlijn die in 2021 van kracht werd. De SUP-maatregelen worden sindsdien stapsgewijs ingevoerd door de lidstaten. Uiteindelijk bestaan beide wetten naast elkaar en moeten producenten en importeurs van verpakte producten aan beide wetten voldoen. De PPWR geldt voor alle verpakkingen, de SUP-richtlijn heeft betrekking op kunststof wegwerpverpakkingen. De insteek van de PPWR en SUP-richtlijn komen redelijk overeen: het doel is om zoveel mogelijk verpakkingsafval te voorkomen en daar waar dit ontstaat, te hergebruiken of te recyclen.

 

4. Welke verpakkingen worden straks met de PPWR verboden?

Per 2030 wordt een aantal verpakkingstypes voor bepaalde doeleinden verboden:

  • Eenmalige kunststof wikkels om individuele verkoopeenheden te groeperen;
  • Eenmalige kunststof verpakkingen voor vers fruit/ groenten onder de 1,5 kg;
  • Eenmalige kunststof verpakkingen voor drank en voedsel zogenoemde ‘eat-in’ gelegenheden (horeca);
  • Eenmalige verpakkingen voor smaakstoffen, conserven, sauzen, koffiemelk, suiker en kruiderijen (horeca);
  • Bepaalde eenmalige verpakkingen in hotels, zoals hygiëne- en toiletartikelen en cosmetica.

 

5. Waar moeten verpakkingen die op de Europese markt worden gebracht straks aan voldoen?

Met de PPWR stelt de Europese Commissie duurzaamheidseisen aan verpakkingen. Dit worden de nieuwe Essentiële Eisen. Alle verpakkingen die op de markt worden gebracht, moeten aan deze eisen voldoen. Het gaat in het PPWR-voorstel om de volgende zaken (op hoofdlijnen):

Schadelijke en gevaarlijke stoffen in verpakkingen

De som van de concentraties lood, cadmium, kwik en zeswaardig chroom in de verpakking of verpakkingscomponenten mag niet meer bedragen dan 100 mg/kg;


Recyclebare verpakkingen

Alle verpakkingen moeten in 2030 goed recyclebaar zijn. Hoe dit wordt gemeten, wordt nog door de Europese Commissie bepaald. 


Gerecycled content

De toepassing van recyclaat in nieuwe producten en verpakkingen moet omhoog. Het minimale gehalte gerecycled content in kunststof verpakkingen gaat de komende jaren stap voor stap omhoog.


Composteerbare verpakkingen

Twee jaar na invoering van de PPWR moeten – volgens het voorstel van de Europese Commissie – theezakjes, koffiepads en koffiecupjes, etiketten op groenten en fruit en zeer lichte plastic draagtassen composteerbaar zijn.


Minimalisering van de verpakking

De verpakking moet zo licht mogelijk zijn en mag geen onnodige ruimte/lucht bevatten.


Herbruikbare of hervulbare verpakkingen

In bepaalde productgroepen moeten meer herbruikbare en hervulbare verpakkingen worden ingezet. Denk aan: grote huishoudelijke apparaten, transport, e-commerce, warme en koude dranken (take-away), bier en wijn.


Verboden

In sommige omgevingen (horeca, hotels en retail) wordt het gebruik van bepaalde verpakkingen verboden.


Conformiteitsverklaring

Voor alle verpakkingen dient een conformiteitsverklaring te worden opgesteld door bedrijven die de verpakking op de markt brengen, waarmee wordt aangetoond dat de verpakking voldoet aan bovenstaande eisen. De conformiteitsverklaring dient tien jaar te worden bewaard.

 

Onze duurzame producten

Bedrukt

Kies ook voor een duurzamere optie voor jouw bedrukte etiketten. Kies in de configurator voor Forest PP of Ocean Action PP. Deze materialen zijn tot wel 90% duurzaam ontwikkeld en bieden dezelfde kwaliteit als onze standaard PP etiketten. Bekijk de materialen hier in de configurator. 

 

Onbedrukt

Blanco etiketten nodig? Ook hiervoor kiest Zolemba voor duurzaam. Onze etiketten zijn FSC en BPA vrij. Met de etiketten van Zolemba ben je daaorm verzekerd van een bewuste keuze voor het milieu. Bekijk onze blanco etiketten op onze website. 

 

 

 


chevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusThree DotsVisibleVisible